logo
- Nordjyske brugere af Borgerstyret Personlig Assistance
[ Hjælperjob | Kommunen ]


logo

Velkommen til BPA Nord

BPA Nord varetager arbejdsgiveransvaret i § 95 og § 96 BPA.

Vi er en forening, stiftet af en gruppe nordjyder.

Hver bruger og BPA-arbejdsplads er unik. Vores formål er, at give hver enkelt bruger størst mulig frihed, til at have en individuel BPA-ordning i et trygt fællesskab.

Vi ønsker, at skabe et stærkt lokalt fællesskab af brugere, der gerne vil fællesskabet, med de muligheder det giver, men som også forstår, at BPA indebærer ansvar og pligter.

Vores medlemmer skal overholde lovgivningen og foreningens værdier. BPA Nord er derfor ikke et tilbud til alle, og vores mål er ikke, at administere flest mulig BPA-ordninger.

BPA Nord varetager kontrakter, lønudbetalinger mv., og bistår med vejledning og sparring, f.eks med vagtplaner, ved ansættelser, personalemøder, MUs, APV, eller når samarbejdet med en hjælper udfordrer.

I BPA Nord skal ingen privat virksomhedsejer tjene penge på vores BPA. Det overskud vi evt. optjener i foreningen, anvendes til glæde for vores medlemmer og hjælpere - vi er en socialøkonomisk virksomhed.

Vi har medarbejdere der løser de administrative opgaver for os, men vi er selv specialisterne i BPA. Når vores egen viden ikke rækker, søger vi råd hos eksterne rådgivere.

Foreningen BPA Nord
Løvenborgparken 115 · 9400 Nørresundby · tlf. 3060 1220 · e-mail: post@bpa-nord.dk · CVR 34748810