BPA Nord er en forening og et fællesskab af borgere med BPA-bevilling. Fællesskabet varetager vores arbejdsgiveransvar, og medlemmerne bidrager med erfaring og viden om det at have BPA. BPA Nord er udsprunget af Klubben for Brugere og Hjælpere i Nordjylland og Dansk Handicap Forbund i Aalborg. Gennem årene har vi lært, at gensidig støtte og sparring i BPA er uvurderlig. Ingen ved så meget om BPA, som os der lever med ordningen hver eneste dag. BPA Nord er baseret på Independent Living filosofien, at vi - mennesker med et handicap - er eksperter i vores eget liv.

Et bidrag til fællesskabet

BPA Nords 3 stiftere repræsenterer over 50 års arbejdsgivererfaring i BPA. Desuden har vi faglige fundamenter som socialrådgivere, samt indenfor kontor og regnskab. Alle medlemmer i BPA Nord har indgribende funktionsnedsættelser, men hver enkelt rummer kompetencer, som fællesskabet kan drage nytte af. Samtidig kan fællesskabet støtte hver enkelt af os på de områder, hvor vi behøver det.

Hvad vores fællesskab kan tilbyde dig som arbejdsleder

I det daglige sørger administrationen for kontrakter, ansættelser, afskedigelser, lønudbetalinger m.m. Som arbejdsleder kan der også være behov for støtte og vejledning, og i sådanne situationer vil der altid stå en medarbejder eller et bestyrelsesmedlem klar til at hjælpe. Skulle der opstå behov for bistand herudover, har vi også mulighed for at indhente ekstern hjælp.

Foreningen BPA Nord er endvidere en non-profit forening, og vores økonomiske overskud anvendes til at styrke vores medlemmers BPA-ordninger. Overskuddet anvendes eksempelvis til udarbejdelse af materialer til fælles brug, til kurser for vores medlemmer og hjælpere samt til sociale arrangementer.

Generalforsamling

Hvert år afholder vi desuden en generalforsamling, hvor vi tager beslutninger vedrørende BPA Nords virke. Derfor har vi også i fællesskab valgt, at der til generalforsamlingen er mødepligt. Det er vigtigt, at vi mindst én gang om året ser hinanden i øjnene. Mellem generalforsamlingerne har bestyrelsen og vores ansatte ansvaret for, at alt foregår, som vi i fællesskab har besluttet.

Fællesskab forpligter

Der er ikke én rigtig måde at have BPA på - der findes ligeså mange måder, som der findes bevillinger, og det tilstræber vi hos BPA Nord at rumme. Lovgivningen definerer rammen, og vi definerer fællesskabet indenfor rammerne.

Vi ønsker at tilbyde gode arbejdspladser til vores hjælpere, hvor bruger og hjælpere er et team. Vi ser det gerne som et arbejdsfællesskab, og vi tror på, at der næppe findes andre brancher, hvor arbejdsgiver og ansat har så specielt og nært et bånd. Dette bånd vil vi gerne værne om. Samarbejdet mellem bruger og hjælper fordrer respekt, tolerance, samarbejdsevne og noget så udefinerbart som "kemi". Det nære bånd er både BPA-ordningens styrke og svaghed.