BPA Nord varetager arbejdsgiveransvaret for borgere med bevilling til Borgerstyret Personlig Assistance, iht. Servicelovens §§ 95 og 96.

BPA Nord er en forening. Dermed har vi valgt at anvende en af de muligheder vedr. varetagelsen af arbejdsgiveransvaret i BPA, der kom med lovændringen i 2009. I praksis betyder foreningsmodellen, at vi, i stedet for at varetage arbejdsgiveransvaret hver især, er en række borgere, der løfter opgaven og ansvaret i fællesskab.

BPA Nords 3 stiftere har over 50 års erfaring som arbejdsgivere i hjælperordningen/BPA. Det betyder, at vi har erfaring med rekruttering og personaleledelse samt de mange særlige udfordringer, der er på vores unikke område.

Parternes rolle

Lad os være ærlige, samarbejdet mellem kommune, borger og en ekstern leverandør i BPA er ikke helt enkelt.

I teorien kommer borgeren med en "pose penge", som kommunen har udmålt iht. bevillingen, og køber en ydelse hos os. Kommunen udbetaler lønsum og administrationsbidrag direkte til os, men al dialog foregår via borgeren, som er vores kunde. Vi anser bevillingen for at være en sag mellem borger og kommune, og vi anser administrationen for at være en sag mellem os og borgeren.

I praksis er det ikke helt så enkelt. Der er en gråzone, hvor der må være direkte dialog mellem os og kommunen. Dette f.eks. når vi afholder udgifter via regning eller afklaring af udmålingsteknikaliteter i bevillingen.

Vi er naturligvis en hjælpsom og professionel samarbejdspartner, når kommunen skal løfte tilsynsopgaven. Hvis du ønsker at vide mere om vores samarbejde med kommunerne, kan du finde vores kontaktinformation her.